Pierwszy nowoczesny silnik elektryczny

Nowoczesny silnik prądu stałego został wynaleziony przez przypadek, w 1873, gdy Zénobe Gramme połączył uzwojenie dynama z oddzielnym źródłem prądu. Maszyna Gramma była pierwszym używanym w przemyśle silnikiem elektrycznym.
UDOSTEPNIJ:

ŁĄCZA:

Newsletter